• KerndoeltrainerMeten&MeetkundeB
  • KerndoeltrainerMeten&MeetkundeB_pg01
  • KerndoeltrainerMeten&MeetkundeB_pg14
  • KerndoeltrainerMeten&MeetkundeB_pg15
  • KerndoeltrainerMeten&MeetkundeB_pg24
  • KerndoeltrainerMeten&MeetkundeB_pg25
  • KerndoeltrainerMeten&MeetkundeB_pg48

Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde B

De Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde B richt zich op de lengtematen decimeter & kilometer, op de inhoudsmaat milliliter, centiliter & deciliter en op de gewichtsmaat gram.

€ 9,95

Toevoegen aan favorieten
Toevoegen aan favorieten
isbn: 978-90-6052-418-3 Categorie: Tag:

Beschrijving

Meten is weten zegt de uitdrukking, dus inzicht in de verschillende maateenheden kan geen kwaad. Zo meten we niet alleen lengte, breedte en hoogte, maar ook inhouden, gewichten, temperaturen en zelfs megabytes. Hoelang is een decameter of een hectometer ook alweer? Hoeveel liter gaat er in een kuub en wat zijn viseerlijnen? Met dit soort vragen gaan de kinderen aan de slag bij meten en meetkunde.

Individuele aandacht past goed bij het onderwijs van deze tijd. Onze visie is dat elke leerling zijn eigen leerbehoefte heeft en een persoonlijk leertraject wil volgen. Het kan zijn dat een leerling wel goed kan optellen, maar nog te weinig inzicht heeft in de getalstructuur. Of dat het automatiseren van de tafels goed gaat, maar dat de getalrelaties lastig te herkennen zijn. Voor dit soort situaties is de Kerndoeltrainer ontwikkeld. We hebben gemerkt dat binnen het onderwijs de behoefte groot is aan een concrete uitwerking van de richtinggevende kerndoelen waarmee de leerling zich voorbereiden kan op de toekomst.

De Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde richt zich eerst op het aflezen van de verschillende maateenheden en het toepassen van deze maateenheden in verschillende contexten. Kerndoel 33 vormt het uitgangspunt van deze serie waarbij wij dit kerndoel hebben uitgewerkt in concrete leerdoelen per niveau, die elk een deelgebied van de leerlijn omvatten. Bijna ieder deelgebied begint met een uitlegpagina met verduidelijkende afbeeldingen. Na het oefenen met de verschillende lengte-, inhouds- en gewichtsmaten, worden deze maateenheden gebruikt in concrete en betekenisvolle opdrachten rond omtrek, oppervlakte en inhoud. Tot slot wordt geoefend met symmetrie, platte en ruimtelijke vormen, alsmede met plaatsbepaling en oriëntatie in verschillende omgevingen.

Kerndoeltrainer Meten & Meetkunde B bevat o.a. veel verschillende oefeningen rond kilometers, deciliters & grammen.

Aflezen van de lengtematen decimeter & kilometer
In het blok Aflezen van de lengtematen decimeter & kilometer staat het herkennen en onderscheiden van de maateenheden decimeter en kilometer in verschillende contexten centraal.

Aflezen van de inhoudsmaten milliliter, centiliter & deciliter
In het blok Aflezen van de inhoudsmaten milliliter, centiliter & deciliter wordt geoefend met het herkennen en onderscheiden van de maateenheden milliliter, centiliter en deciliter in verschillen de contexten.

Aflezen van de gewichtsmaat gram
In het blok Aflezen van de gewichtsmaat gram gaat het om het herkennen en onderscheiden van de maateenheid gram in verschillende contexten.

Vergelijken en omrekenen van lengte-, inhouds- & gewichtsmaten
In het blok Vergelijken en omrekenen van lengte-, inhouds- & gewichtsmaten komen de verschillende lengte-, inhouds- en gewichtsmaten in ronde getallen aan de orde, alsmede het omrekenen van deze maten.

Berekenen van de omtrek van rechthoekige figuren
In het blok Berekenen van de omtrek van rechthoekige figuren komt de formule 2x lengte + 2x breedte aan de orde en wordt de omtrek van rechthoekige figuren berekend en toegepast in verschillende contexten.

Berekenen van de oppervlakte van rechthoekige figuren
In het blok Berekenen van de oppervlakte van rechthoekige figuren wordt met de formule lengte x breedte de oppervlakte van rechthoekige figuren berekend en toegepast in verschillende contexten.

Vergelijken van andere grootheden
In het blok Vergelijken van andere grootheden worden de grootheden temperatuur en snelheid in verschillende contexten vergeleken.

Bewerken van geometrische platte vormen
In het blok Bewerken van geometrische platte vormen worden geometrische platte vormen vanuit aanwijzingen bewerkt in verschillende contexten.

Bewerken van geometrische ruimtelijke vormen
In het blok Bewerken van geometrische ruimtelijke vormen worden geometrische ruimtelijke vormen vanuit aanwijzingen bewerkt in verschillende contexten.

Ruimtelijk oriënteren in een complexe omgeving
In het blok Ruimtelijk oriënteren in een complexe omgeving wordt met plattegronden, kaarten en routes de plaats bepaald en ruimtelijk georiënteerd met behulp van lengten en afstanden in een complexe omgeving.

Bijkomende informatie

Groepen

,

Leerbehoeften

Reeks

Soort

Vakgebied

Andere suggesties…